ERP לוגו
ShmuelPic

משולחנו של שמואל מרדלר

שמח להודיע על שיתוף פעולה עם המכון לייצור מתקדם בהקמת זירה 4.0 בה ייחשף ידע, פתרונות טכנולוגים ועוד לקידום התעשייה בישראל

Priority: An agile ERP for an Agile business world

מרצה: ליאור ברט, Priority Software, VP R&D

הזינו את המייל לקבלת עדכונים,
הזמנות ומידע מקצועי

דילוג לתוכן