ERP לוגו
ShmuelPic

משולחנו של שמואל מרדלר

שמח להודיע על שיתוף פעולה עם המכון לייצור מתקדם בהקמת זירה 4.0 בה ייחשף ידע, פתרונות טכנולוגים ועוד לקידום התעשייה בישראל

CIO FOCUS 22 – The future of Data & Analytics in the Cloud

הזינו את המייל לקבלת עדכונים,
הזמנות ומידע מקצועי

דילוג לתוכן