ERP לוגו
ShmuelPic

משולחנו של שמואל מרדלר

שמח להודיע על שיתוף פעולה עם המכון לייצור מתקדם בהקמת זירה 4.0 בה ייחשף ידע, פתרונות טכנולוגים ועוד לקידום התעשייה בישראל

CIO FOCUS 2022 – המתודולוגיה להערכת סיכוני סייבר במאה העשרים ואחת

הזינו את המייל לקבלת עדכונים,
הזמנות ומידע מקצועי

דילוג לתוכן