בחירת / הרחבת מערכת ERP בארגון

Featured Video Play Icon

בחלקו  הראשון של הוובינר נחשוף ונציג היבטים שונים הקשורים לבחירת פתרון ERP לארגון כגון: ניהול תהליך הבחירה, שיתוף משתמשי מפתח ועוד. בחלקו השני של הוובינר נסקור היבטים הקשורים להרחבת מערכת ERP בארגון כגון: בחינת יכולת הרחבת תפוקות המערכת, שימוש בפתרונות מתמחים ועוד.