מטריקס מציגה תוצאות שיא ברבעון השני ובמחצית שנת 2022: החברה מדווחת על עליה בהכנסות של 12% לרבעון ו- 9% לחציון ורושמת רווח נקי של למעלה מ- 250 מיליון ₪ בסיכום מחצית השנה

הרווח הנקי בחציון עלה בכ- 234% והסתכם בכ- 182.8 מיליון ₪. הקפיצה ברווח הנקי נובעת  ברובה מרישום רווח הון מהשלמת מכירת מרבית אחזקותיה בחברה הבת אינפיניטי לאבס. בנטרול רווח ההון, הרווח הנקי ברבעון צמח בכ-18%. הכנסות מטריקס ברבעון השני צמחו בכ- 11.9% ועלו לכ- 1.191 מיליארד ₪. סך ההון של מטריקס חצה לראשונה את רף […]