ERP לוגו
ShmuelPic

משולחנו של שמואל מרדלר

שמח להודיע על שיתוף פעולה עם המכון לייצור מתקדם בהקמת זירה 4.0 בה ייחשף ידע, פתרונות טכנולוגים ועוד לקידום התעשייה בישראל

8.11.23 – CYBER FOCUS EVENT – כנס אבטחת מידע

הזינו את המייל לקבלת עדכונים,
הזמנות ומידע מקצועי

דילוג לתוכן