חיפוש
Close this search box.
ERP לוגו
ShmuelPic

משולחנו של שמואל מרדלר

צפו בוובינר שקיימנו במסגרת מועדון המנמ"רים ובשיתוף Cyber7 בנושא: איומי סייבר בזמן מלחמה

מטריקס מציגה תוצאות שיא ברבעון השני ובמחצית שנת 2022: החברה מדווחת על עליה בהכנסות של 12% לרבעון ו- 9% לחציון ורושמת רווח נקי של למעלה מ- 250 מיליון ₪ בסיכום מחצית השנה

הרווח הנקי בחציון עלה בכ- 234% והסתכם בכ- 182.8 מיליון ₪. הקפיצה ברווח הנקי נובעת  ברובה מרישום רווח הון מהשלמת מכירת מרבית אחזקותיה בחברה הבת אינפיניטי לאבס. בנטרול רווח ההון, הרווח הנקי ברבעון צמח בכ-18%. הכנסות מטריקס ברבעון השני צמחו בכ- 11.9% ועלו לכ- 1.191 מיליארד ₪. סך ההון של מטריקס חצה לראשונה את רף המיליארד ₪ . החברה מציגה צמיחה בכל המדדים המרכזיים ברבעון השני ובששת החודשים הראשונים של השנה.

מוטי גוטמן, מנכ"ל מטריקס: "המגוון הרחב של הפעילויות שלנו הוא המפתח לצלוח כל תקופה מאתגרת".

ענקית שירותי הטכנולוגיה הישראלית, מטריקס, מפרסמת הבוקר את תוצאות הדוחות כספיים של החברה לרבעון השני של 2022 ולמחצית השנה הראשונה.

מטריקס מציגה צמיחה בכל המדדים בהשוואה למחצית השנה הראשונה אשתקד. הכנסות מטריקס בתקופה של ששת החודשים הראשונים של 2022 הגיעו לכ- 2.37 מיליארד ₪ בהשוואה לכ- 2.17 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 9%. הרווח הגולמי במחצית השנה הראשונה עומד על כ- 327.4 מיליון ₪ בהשוואה לכ- 310.6 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 5.4%. העלייה בסכום הרווח הגולמי בתקופה נובעת בעיקר מהגידול המשמעותי בהכנסות במגזר תשתיות ענן ומחשוב, בדגש על המשך הצמיחה בתשתיות הענן במגזר זה.

הרווח התפעולי בתקופה הסתכם בכ- 176.3 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 164.2 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של כ- 7.3%.

במהלך הרבעון השני הושלמה העסקה למכירת מרבית אחזקות מטריקס בחברה הבת אינפיניטי לאבס, שהניבה למטריקס רווח הון בסך כ- 150 מיליון ₪ לפני מס (כ- 122 מיליון ₪ לאחר מס).

הרווח הנקי בתקופה עומד על כ- 250.8 מיליון ₪, בהשוואה לכ-109.7 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, גידול חד של כ- 128%. בנטרול רווח ההון נטו ממימוש מכירת החברה הבת אינפיניטי לאבס, הרווח הנקי לתקופה עומד על סך כ- 129.2 מיליון ₪, גידול של כ- 17.7% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. 

תוצאות מטריקס ברבעון השני של 2022 רשמו גם הן צמיחה בכל המדדים בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, וזאת על אף שהרבעון השני הושפע מחופשת חג הפסח וחגים נוספים, ולכן מספר ימי העבודה בו נמוך בהשוואה לרבעון הראשון של 2022 ואף נמוך במעט בהשוואה לרבעון המקביל של 2021.

הכנסות מטריקס ברבעון השני של 2022 עלו לכ- 1.191 מיליארד ₪, בהשוואה לכ- 1.064 מיליארד ₪ ברבעון המקביל אשתקד, עליה של כ- 11.9%. הגידול בהכנסות נובע מגידול בפעילות בכל המגזרים, למעט קיטון ברבעון (וגידול בתקופה) במגזר פתרונות שיווק ותמיכה במוצרי תוכנה, וזאת למרות הפסקת איחוד תוצאות אינפיניטי החל מהרבעון השני של שנת 2022 (אשר תרמו כ- 3.4% וכ- 3.2% ממכירות הרבעון והתקופה המקבילים אשתקד, בהתאמה).

הרווח הגולמי ברבעון השני הסתכם בכ- 159.6 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 157 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, עליה של כ- 1.7%. הרווח התפעולי הסתכם בכ- 84.2 מיליון ₪ בהשוואה לכ- 82.3 מיליון ₪ אשתקד, גידול של כ- 2.2%. הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ- 182.8 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 54.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עליה של כ- 234%. בנטרול רווח ההון נטו ממימוש מכירת אינפיניטי, עמד הרווח הנקי ברבעון על כ- 61.2 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 54.7 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 12%.

אירועים משמעותיים ברבעון:

מכירת מרבית אחזקות החברה בחברה הבת אינפיניטי לאבס אר. אנד. די, מכירה שהניבה לחברה רווח הון בסך כ- 150 מיליון ₪ לפני מס.

רכישת 100% מהון המניות של החברות רדט ציוד ומערכות, אסיו ויז'ן ואר.אס.אי. תעשיית מערכות בדיקה, מקבוצת רדט. יצויין כי תוצאות פעילותה של רדט לא אוחדו בדוחות החברה ל- רבעון השני ויאוחדו לראשונה החל מהרבעון השלישי לשנה זו.

סך ההון של מטריקס נכון לתאריך 30 ביוני 2022 חצה את רף מיליארד השקלים ועומד על כ-1.06 מיליארד ₪ בהשוואה לכ-854.8 מיליון ₪ אשתקד. במהלך התקופה רשמה החברה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך כ-21.3 מיליון ₪, לעומת תזרים שלילי מפעילות שוטפת בסך כ- 31.9 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. תזרים המזומנים בתקופה הושפע מעליה של כ- 180.2 מיליון ₪ בהון החוזר לעומת עליה של כ- 223.3 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.

דיבידנד

כמדי רבעון, ממשיכה מטריקס במדיניות חלוקת הדיבידנדים בשיעור של עד 75% מן הרווח הנקי. בנוסף הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת מלוא רווח ההון (נטו מהוצאות המס) ממכירת אינפיניטי. בהתאם לכך, עם פרסום התוצאות הכספיות הודיעה מטריקס על חלוקת דיבידנד בסך כ- 164 מיליון ₪ (2.61 ₪ למניה). מתחילת השנה חילקה מטריקס דיבידנדים בסך מצטבר כ- 85.5 מיליון ₪.

לדברי מוטי גוטמן, מנכ"ל מטריקס, "אנחנו ממשיכים להציג בעקביות תוצאות מרשימות ועליה בכל המדדים המרכזיים ברבעון השני של השנה, כמו גם במחצית הראשונה של 2022. זהו הישג מרשים בכל קנה מידה, ובמיוחד על רקע הטלטלה שפוקדת בימים אלה את השוק. מטריקס מגיעה לתקופה הזו כשהיא ביכולות שיא מבחינה מקצועית ופיננסית. ההאצה הטכנולוגית האדירה שחווינו בתקופת הקורונה הזניקה את המשק הישראלי קדימה ובעקבותיה אנחנו ממשיכים לחוות עלייה בדרישה למוצרים ושירותים בתחומי הטכנולוגיה החמים: ענן, דיגיטל, דאטה, סייבר ומערכות ליבה תפעוליות, ואנו מעורבים בפיתוחים טכנולוגיים שמהווים צורך חיוני להמשך תפקוד תקין של מערכות רבות ומגוונות במשק".

"בניתוח על פי מגזרי פעילות רושמת מטריקס גידול בהכנסות כמעט בכל מגזרי פעילותה. בולטת במיוחד העלייה בהכנסות במגזר פתרונות ושירותי טכנולוגיות מידע בארה"ב, במגזר שירותי ענן מחשוב ובמגזר ההדרכה וההטמעה. תחומי הפעילות הרבים והמגוונים שלנו, יחד עם התנהלות עסקית גמישה ואחראית, מסייעים לנו לעבור בהצלחה רבה תקופות מאתגרות במשק, ואף להמשיך לצמוח. כך למשל, ברבעון האחרון ביצענו רכישה משמעותית של חברות מקבוצת רדט, רכישה שמאפשרת לנו להרחיב את היצע הפתרונות הטכנולוגיים שאנו מציעים ללקוחותינו, כמו גם את היקף שיתופי הפעולה והסכמי הייצוג עם מוצרים טכנולוגיים מובילים, וכך לחזק את מעמדנו כחברה המספקת את כל שירותי ומוצרי הטכנולוגיה תחת קורת גג אחת".

"מטריקס מובילה פרויקטים מורכבים עבור ובשיתוף גופים וארגונים מהגדולים במשק, ביניהם פרויקטים לאומיים של הממשלה ומגזר הביטחון. בין השאר היינו שותפים להקמת חמ"ל הסייבר הלאומי, ה- Cert, פיתחנו את המערכת הנפוצה בישראל לניהול הלוואות, אנו מסייעים בהקמת הקמפוס החכם של בנק דיסקונט, בין המבנים החכמים הראשונים בישראל, אנחנו מנהלים את חמ"ל התעופה למיזם הרחפנים של נתיבי ישראל והיינו שותפים לבניית מערך נתוני האשראי הלאומי של ישראל. ואלה רק דוגמאות מועטות מהיקף הפתרונות המגוונים שאנו מעניקים ללקוחותינו".

לדברי גוטמן, "המגוון הרחב של הטכנולוגיות ומגזרי הפעילות הרבים והמגוונים שלנו, מעניקים לנו יתרון גם בתחרות הקשה שיש בענף על עובדים מוכשרים. אנו יכולים להציע לעובדים ולעובדות שלנו שפע של מסלולי התפתחות, למידה וקידום בקריירה, כאשר פתוחה בפניהם האפשרות להמשיך ולהתפתח בתוך הבית. על רקע השיח הציבורי על ההאטה בגיוסים בהייטק, אני רוצה לחתום ברוח אופטימית, ולבשר שאנחנו במגמת האצה בגיוסים עם כ- 1,300 משרות פתוחות. המצטרפים והמצטרפות החדשים למטריקס, יוכלו להשתלב בכמה מהפרויקטים הטכנולוגיים הגדולים והמשמעותיים ביותר במשק הישראלי כיום."

תמצית דו"חות לשלושת החודשים וששת החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2022 ו- 30 ביוני 2021 (באלפי ₪):

אודות מטריקס

מטריקס (בורסה: מטרקס) המעסיקה כ-  11,000 עובדים, הינה חברת טכנולוגית המידע המובילה בשוק הישראלי ובעלת פעילות ענפה בארה"ב ובאירופה. בעידן של האצה דיגיטלית, מטריקס מובילה את השוק בכל הנוגע לאימוץ טכנולוגיות, מתודולוגיות וכלים פורצי דרך, היוצרים ערך אדיר ללקוחותיה. מטריקס מספקת סל כלים ב-360 מעלות ועוסקת בביצוע פרוייקטי ייעוץ אסטרטגיים ואינטגרציה מן הגדולים במשק, פיתוח ויישום טכנולוגיות ויישומים ארגוניים, פתרונות ושירותי תשתית מקומיים ובענן, שירותי מיקור חוץ, אופשור ונירשור , הדרכה והטמעה, ייצוג ושיווק מוצרי תוכנה מובילים מהעולם ועוד. החברה נמצאת כל העת בחזית החדשנות כשהיא מפתחת ומטמיעה טכנולוגיות חדשניות בתחומי ענן, סייבר, דיגיטל, ביג דאטה, בינה מלאכותית, למידת מכונה, האינטרנט של הדברים, אוטומציה, מציאות רבודה ועוד. מטריקס הינה מובילה עסקית – חברות המחקר IDC ,STKI וגרטנר מדרגות אותה במקום הראשון בענף שירותי התוכנה בישראל כבר למעלה מ-17 שנה. למידע נוסף: www.matrix-globalservices.com

 

הזינו את המייל לקבלת עדכונים,
הזמנות ומידע מקצועי

דילוג לתוכן