ERP לוגו
ShmuelPic

משולחנו של שמואל מרדלר

שמח לשתף את המצגת שלי בכנס ERP FOCUS 2022 שהתקיים ב-28.7.22. הצגתי דרך פעולה עבור מנהלים עסקיים וה-IT הארגוני,  שתסייע להם לפעול ולאמץ טכנולוגיות ומערכות שנוצרו בעידן הדיגיטלי לשם שיפור פעילות הארגון. 

חדשות

מקבץ חדשות אודות פעילות חברות מחשוב וטכנולוגיה

פרסומים

מטריקס מציגה תוצאות שיא ברבעון השני ובמחצית שנת 2022: החברה מדווחת על עליה בהכנסות של 12% לרבעון ו- 9% לחציון ורושמת רווח נקי של למעלה מ- 250 מיליון ₪ בסיכום מחצית השנה

הרווח הנקי בחציון עלה בכ- 234% והסתכם בכ- 182.8 מיליון ₪. הקפיצה ברווח הנקי נובעת  ברובה מרישום רווח הון מהשלמת מכירת מרבית אחזקותיה בחברה הבת.

להמשך קריאה »
12345

הזינו את המייל לקבלת עדכונים,
הזמנות ומידע מקצועי

דילוג לתוכן