ERP לוגו
ShmuelPic

משולחנו של שמואל מרדלר

שמח להודיע על שיתוף פעולה עם המכון לייצור מתקדם בהקמת זירה 4.0 בה ייחשף ידע, פתרונות טכנולוגים ועוד לקידום התעשייה בישראל

אתגרי הלקוחות והספקים בתהליכי מחשוב ארגוני

שמואל מרדלר, מנכ"ל ERP.ORG סוקר את האתגרים הניצבים בפני לקוח וספק במהלך פרויקט מחשוב ארגוני והדרכים לפתרונם.

הזינו את המייל לקבלת עדכונים,
הזמנות ומידע מקצועי

דילוג לתוכן