ERP לוגו
ShmuelPic

משולחנו של שמואל מרדלר

שמח לשתף את המצגת שלי בכנס ERP FOCUS 2022 שהתקיים ב-28.7.22. הצגתי דרך פעולה עבור מנהלים עסקיים וה-IT הארגוני,  שתסייע להם לפעול ולאמץ טכנולוגיות ומערכות שנוצרו בעידן הדיגיטלי לשם שיפור פעילות הארגון. 

אתגרי הלקוחות והספקים בתהליכי מחשוב ארגוני

שמואל מרדלר, מנכ"ל ERP.ORG סוקר את האתגרים הניצבים בפני לקוח וספק במהלך פרויקט מחשוב ארגוני והדרכים לפתרונם.

הזינו את המייל לקבלת עדכונים,
הזמנות ומידע מקצועי

דילוג לתוכן